Music

maxresdefault (3)

Tản mạn âm nhạc tháng 12

Tháng 12, Bắc bán cầu đã vào đông, trái đất sắp sửa hoàn thành quỹ đạo quay 365 ngày. Thời gian dù có đổi…