hồi ức kẻ sát nhân

Hygi_ne de l'assassin

Hồi ức kẻ sát nhân

Trên đời này, nghe nói có thứ tình yêu vĩnh cửu của những kẻ yêu nhau từ thuở “thanh mai trúc mã” cho đến…