nhi hexe

138028-0

…Tình như lá bay xa…

Những bông tuyết bắt đầu rơi từng hạt nhẹ nhàng. Một bà mẹ Nga đang dẫn cậu con nhỏ chừng 2 tuổi đi loanh…